Research

2018

 • Borowska, Anna P., 2018, „A Multilingual Speaker in Global Aviation Communication” in: Applied Linguistics Papers, vol. 25/2, pp. 11-19, ISSN 2544–9354.
 • Borowska, Anna., 2018, „How to Interpret Aviation Lingua Franca” in: Across Borders. Cultures in Dialogue, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Zeszyt 74, pp. 57-71. ISBN 978-83-64457-42-5.

2017

 • Borowska, Anna P., 2017, Avialinguistics. The Study of Language for Aviation Purposes, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Verlag, 332 p., ISBN 978-36-3172-140-7, U.S. Library of Congress Catalog.

 • Borowska, Anna, 2017, „Decoding negation in aeronautical discourse” (in:) Kwartalnik Neofilologiczny nr 3/2017, Warszawa, ISSN 0023-5911, ERIH List (NAT), pp. 366–379. http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117071/edition/101772/content
 • Borowska Anna, 2017, „Aeronautical English: an Analysis of Selected Communication Strategies Used by Native English Speakers” (in:) Proceedings of the National Aviation University, Kiyev, pp. 139–146, ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print), Index Copernicus.
 • Borowska, Anna, 2017, „Dyferencjacja zadań badawczych awialingwistyki na tle bieżących potrzeb lotnictwa” (in:) Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review, No. 23, Vol. 3/2017, Warszawa, ISSN 2080-4814, pp. 1–14.
 • Borowska, Anna, 2017, „Nauczanie angielskiej frazeologii lotniczej” (in:) Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Vol. 24, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN: 0860-6587.
 • Borowska, Anna, 2017, „Is there any dominant culture in global aeronautical settings?”, (in:) Збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА», Kiyev, pp. 137–144, ISBN 978-966-956-090-1.

2016

 • Borowska Anna/ Enright Adrian (ed.), 2016, Changing Perspectives on Aviation English Training, Studia Naukowe – Vol. 29, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, 111 p., ISBN 978-83-64020-33-9.
 • Borowska Anna, 2016, „Do expert speakers need to practice a language?”, (in:) Anna Borowska/ Adrian Enright (ed.), Changing Perspectives on Aviation English Training, Studia Naukowe – Tom 29, Warszawa, pp. 61–72, ISBN 978-83-64020-33-9.
 • Borowska Anna/ Łączek Marcin/ Szerszeń Paweł, 2016, „Specialised Language Teaching and Learning through Modern Technologies” (in:) Anna Borowska/ Adrian Enright (ed.), Changing Perspectives on Aviation English Training, Studia Naukowe – Tom 29, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, pp. 104–111, ISBN 978-83-64020-33-9.

2013

 • Borowska Anna, 2013, „Shaping Cross-Cultural Awareness in Aviation English Communication” (in:) Cross-cultural Awareness and Aviation English Training.

2012

 • Borowska Anna P., 2012, „Usprawnienie komunikacji pilot–wieża: zadanie dla lingwistyki języków specjalistycznych” (in:) Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review, Tom  5/2012, pp. 19–29, ISSN 2080-4814.

2011

 • Borowska Anna, 2011, „O konieczności usprawnienia procesu akwizycji lotniczego języka angielskiego na tle antropocentrycznej teorii języka” (in:) Czesław Dyrcz (ed.) Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni: Publikacje z zakresu bezpieczeństwa w portach lotniczych i morskich, No. 186A, Gdynia: AMW, pp. 1–10, ISSN 0860-889X.

Reviews

 • Borowska Anna, 2011, „Review of John KENNEDY, Aviation English. For ICAO Compliance. Teacher’s Book. Macmillan Publishers Limited, 2008, 127 pp.” (in:) Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review, Tom 4/2011, Warszawa, pp. 314–317, ISSN 2080-4814.
 • Borowska, Anna, 2014, „Silvia Hansen-Schirra, Karin Maksymski (eds), Aviation Communication Between Theory and Practice. (= FTSK 62 Publikationen des Fachbereichs Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, 143 pp.” (in:) Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review, vol. 9/2014, pp. 201–203.